Eläinlinkkejä / Animal links / Djur länkar

Eläinsuojelu / Djurskydd / Animal Protection
Animal friendly eating tips
Kanit / Kaniner / Rabbits
Kanit ja jyrsijät / Kaniner och gnagare / Rabbits and Rodents


Eläinsuojelu / Djurskydd / Animal Protection

Djurens Rätt / Oikeutta Eläimille (Ruotsi)
/ Animal Rights (Sweden)


Djurens Rätt Boden-Luleå lokalavdelning / Oikeutta Eläimille, Luleå & Boden paikallinen / Animal Rights, Luleå & Boden local /

People for Ethical Treatmet of Animals

Animalia

Suomen eläinsuojeluyhdistys Ry / Finlands djurskyddsförbund / Finnish animal protection society

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Ry / Helsingfors djurskyddsförbund / Helsinki animal protection society

Mikkelin eläinsuojeluyhdistys / Mikkeli Djurskyddsförbund / Mikkeli animal protection society

Kanit / Kaniner / Rabbits

Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund
/ Ruotsin kaninkasvatusyhdistysten keskusjärjestö
/ Swedish Rabbit Breeding Clubs´Central Association


Suomen kaniyhdistys / Kaninförening (Finland) / Finnish Rabbit Association

House Rabbit Society

Rabbit Welfare Association

Oikea Kani - harvinaisempaa kanitietoa


Kanit ja jyrsijät / Kaniner och gnagare / Rabbits and Rodents

Suomen jyrsijäliitto / Gnagare förbund (Finland) / Finnish Rodent Association

Jyväskylän kani- ja jyrsijäyhdistys /
Jyväskylä Kanin- och gnagareförening, Finland / Jyväskylä Rabbit and Rodent Club, Finland


Oulun seudun jyrsijäharrastajat /
Gnagareförening /Uleåborgs område, Finland) / Oulu Rodent Club, Finland


Etelä-Pohjanmaan jyrsijäyhdistys r.y.
Gnagareförening /Södra Österbotten område, Finland) / Southern Ostrobothnia Rodent Club, Finland


Päijät-Hämeen jyrsijäyhdistys r.y.
Gnagareförening /Päijät-Häme område, Finland) / Päijät-Häme Rodent Club, Finland

2008-07-31