Millainen eläin kani on?

Kani luonnossa
Kani lemmikkinä


Kani luonnossa

The Real Rabbit

Kesykani on eurooppalaisen villikanin jälkeläinen. Perityt käyttäytymismallit ovat tulosta luonnonvalinnasta ja sopeutumisesta tiettyyn elinympäristöön.

Tärkeintä kanin käyttäytymisen ymmärtämisessä on muistaa, että luonnossa kani on saaliseläin. Jopa yli 20 erilaista petoeläintä saalistaa luonnonvaraisia kaneja. Saalistajien joukkoon kuuluu mm. haukkoja, pöllöjä, kettuja ja näätäeläimiä. Niinpä kanit ovat kehittyneet suojautumaan hyvin erilaisilta uhkatekijöiltä. Laji on sopeutunut myös nopeaan lisääntymiseen ja tehokkaaseen ravinnon hyödyntämiseen. Kaikki tämäkin vaikuttaa lajin käyttäytymiseen.

Eräs oleellinen ero kanien ja petoeläintaustaisten lemmikkien (kuten koirien) käyttäytymisessä on eleiden voimakkuus. Kanit kommunikoivat hiljaisesti ja vähäeleisesti. Saaliseläimellä ei ole varaa antaa sairauden tai väsymyksen näkyä. Heikkouden näkyminen tekisi eläimestä helpon uhrin. Niinpä kanien hoitaminen onkin tarkkuutta vaativaa. Kanin aknssa kommunikointi edellyttää rauhallista, kärsivällistä ja hillittyä otetta ihmiseltäkin. Eleet ovat pieniä, mutta kaneihin tottunut ihminen huomaa jo korvan asennosta mielialan muutokset.


Kani lemmikkinä

The Real Rabbit

Hyvän lemmikkieläimen määritelmä on valitettavan monelle ihmiselle eläin, jonka ihminen kokee osoittavan kiintymystä ilman, että ihmisen tarvitsee nähdä mitään vaivaa oppiakseen ymmärtämään eläimen käyttäytymistä ja näkökulmaa. Hyväksi lemmikiksi kania voi harvemmin tällä kriteeristöllä nimittää. Myös käsitys kanista hoidon suhteen helppona lemmikkinä on virheellinen.

Usein pyritään näkemään kaneissa yhteneväisyyksiä koirien tai kissojen kanssa. Joitakin yhteneväisyyksiä löytyy, mutta on muistettava, että kanien lähtökohta kaikessa käyttäytymisessä on lähes päinvastainen koiriin ja kissoihin. Luonnossa kani ei saalista vaan on saaliseläin. Toisten eläinlajien ja ihmisten välttely on kanien selvitymistyökaluista tärkein. Tämä näkyy myös käyttäytymisessä lemmikkinä.

Kanit ovat jännittäviä ja älykkäitä eläimiä ja tarvitsevat paljon virikkeitä. Kanin pitäminen toimettomana pienessä häkissä on julmaa, mutta valitettavan yleistä ihmisten välinpitämättömyyden, ymmärtämättömyyden ja tietämättömyydenkin seurauksena. Rauhaisa lötköttely häkissä ilman pyrkimystä suurempaan toimintaan on häkkielämän seuraus ja sairautta vastaava olotila. Eläin on olosuhteiden pakosta passivoitunut ja menettänyt elämänhalunsa. Kuitenkin kovin monet ihmiset pitävät tätä ihmisen aiheuttamaa epätervettä tilaa kanin normaalina käyttäytymisenä. Passiivinen kani on laiminlyöty kani - ei normaali kani. Passivoituneen eläimenkin voi kuitenkin vielä pelastaa normaalin elämän piiriin tarjoamalla sille liikkumatilaa, puuhaa ja kontakteja. Pikkuhiljaa uudistuneissa olosuhteissa vääristyneen pitotavan uhrikin löytää uudelleen "todellisen kaniutensa".

Kanien välillä on suuria yksilöllisiä eroja. Myös eri kanirotujen välillä on tunnistettu eroavaisuuksia käyttäytymisessä. On kuitenkin jokseenkin vaarallista luottaa siihen, että jonkin tietyn rodun valinta sulkisi pois joitakin ei-toivotuja ominaisuuksia. Rotujen sisälläkin yksilölliset erot ovat erittäin suuria. Kanipersoonallisuudet vaihtelevat: on johtajatyyppejä, huomiontavoittelijoita, syrjäänvetäytyviä, uteliaita ja ujoja... ja kaikkea mahdollista muuta. Huomattava osa käyttäytymistavoista on myös ympäristötekijöiden aiheuttamia. Erityisesti pelot ja aggressiot ovat voimakkaasti riippuvia kanin kokemuksista ja senhetkisestä suhteesta ympäristönsä ihmisiin ja toisiin eläimiin. Näitä ympäristöriippuvaisia piirteitä voidaankin muovata lempeällä kontaktilla ja tarjoammalla kanille positiivisia kokemuksia.

Myös kanien osoittama kiintymys on vähäeleistä. Tämä saa monet ihmiset luulemaa, että kanit eivät juuri piittaa läheisistään. Asia on kuitenkin päinvastainen. Kanit ovat varsin "tunteellisia" eläimiä - saaliseläimen vaistoilla sitä ei vain ole vara osoittaa suurieleisesti. tarkkasilmäinen ihminen kuitenkin tunnistaa helposti kiintymykset eleet toista kania tai ihmistä kohtaan.

Oikea Kani / The Real Rabbit

Sivun yläreunaan